Wie zijn wij…

Stichting BlijeGift is opgericht per 23-08-2017 te Krimpen a/d lek.
Het bestuur bestaat uit: Annette Koopman (voorzitter), Walter Becking (lid) en Arthur Bouw (lid).
Onze vrijwilligers zijn: Carole Docwra (financieel), Wim Koopman (boekhouding) en Roland den Haan (winkelacties).

Het kantoor is gevestigd aan de Middelland 22A, 2931 AL, Krimpen a/d Lek, Telefoon 085-06 56 859

Ons bestuur en onze vrijwilligers hebben veelal jarenlange ervaring binnen de voedselbanken.
Vrijwillig betekent bij ons geen vergoeding, niet vrijblijvend, maar wel grote betrokkenheid en saamhorigheid in een gezellig team.

We zijn neutraal, onafhankelijk en transparant richting onze donateurs en cliënten, maar afhankelijk van (financiële) giften en goederen.

Wij werken samen met bewindvoerders, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties.
Zij verzorgen de screening van cliënten voor Stichting BlijeGift.