Wanneer…

Wij werken samen met bewindvoerders, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties. Zij zorgen voor de screening van onze cliënten en de aanmelding bij Stichting BlijeGift.

U kunt zich dus niet rechtstreeks aanmelden.

Maandelijks stelt BlijeGift kosteloos bonnen beschikbaar aan cliënten die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. U komt hiervoor in aanmerking als het inkomen dat u overhoudt na aftrek van vaste lasten net boven het ‘normbedrag van de voedselbank’ uitkomt.

Het normbedrag per maand dat de voedselbank hanteert is € 215 netto te besteden per maand.