Waarom…

Stichting BlijeGift vindt het belangrijk dat er geen armoede is en wil graag zoveel mogelijk gezinnen van een gezonde maaltijd voorzien.

Naast het mooie, nuttige en noodzakelijke werk dat bij de voedselbanken wordt verricht om duizenden gezinnen wekelijks van een voedselpakket te voorzien, bestaat er een nog grotere groep die net niet aan het criterium van de voedselbank voldoet, maar eveneens in armoede leeft.

Op dit moment is een netto besteedbaar inkomen van € 215,- per maand het criterium voor een wekelijks pakket bij de voedselbank. Cliënten van Stichting BlijeGift komen niet in aanmerking voor een voedselpakket via de voedselbank omdat zij net boven het criterium per maand aan inkomen hebben.
Zij hebben vaak een inkomen van € 50,00 per week, op maandbasis is dat € 217,00 en zitten daarmee dus wel degelijk onder de armoedegrens.
Netto is deze groep nog slechter af dan de gemiddelde cliënt van de voedselbank, want zij komen niet in aanmerking voor een voedselpakket en daardoor ook niet voor de kledingbank, dierenbank en de vele extraatjes in de maand december die de voedselbank wel te bieden heeft.

Stichting BlijeGift wil ruimte geven om de structurele armoede binnen deze groep te beperken.