Wat doen wij…

Bij Stichting BlijeGift werken we met vrijwilligers. Noch het bestuur noch de vrijwilligers krijgen een vergoeding.

Hoe gaan we onze cliënten voorzien van voedsel.

  • Via het door een uitgesteld (BlijWinkelen) systeem leveren van bonnen en coupons.
  • Door het maandelijks organiseren van inzamelingsacties bij supermarkten.
  • Door het werven en inzamelen van gedoneerde goederen en (financiële) giften van bedrijven en particulieren.

Wat houdt het uitgesteld (BlijWinkelen) systeem van bonnen en coupons in?

Samen met een groep deelnemende winkeliers (vaak winkelcentra) vragen wij u als consument om bijvoorbeeld naast uw eigen brood, ook een “uitgesteld brood” te kopen in de vorm van één donatie.
Deze donatie kunt u ook doen bij de deelnemende groenteboer, slager, drogisterij enz. Uw donatie worden maandelijks omgezet in bonnen en coupons. Deze bonnen en coupons worden door de vrijwilligers van Stichting BlijeGift verdeeld onder onze cliënten.
Deze broodbonnen, vleesbonnen enz. kunnen dan worden ingewisseld door onze cliënten bij de deelnemende bakker, slager enz. en zo wordt het uitgestelde brood een echt brood, het uitgestelde vlees echt vlees.

Stichting BlijeGift wil ruimte geven om de structurele armoede binnen deze gezinnen te beperken en heeft 500 bonnen per maand nodig om onze cliënten te voorzien in deze behoefte.